Tarfurgo kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks standardile ISO 9001:2008.