top of page

Külgavatavad furgoonid

Külgavatavatel furgoonidel on üks või mõlemad küljed täies ulatuses avatavad. Ka muud furgoonitüübid peale FRC võivad olla külgavatavad.

bottom of page