ISO 9001:2015

9001 EST
Tarfurgo kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks standardile ISO 9001:2015.