ISO 9001:2008

9001 EST
Tarfurgo kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks standardile ISO 9001:2008.